Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlık

Teknolojinin gelişmesi ile beraber işletmeler, kurum ve kuruluşlar işleyişlerini bilişim sistemleri üzerinden yapılandırmaktadırlar. Bu sayede daha hızlı, güvenilir ve işlevsel çalışma ortamları oluşturulmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber işletmeler, kurum ve kuruluşlar işleyişlerini bilişim sistemleri üzerinden yapılandırmaktadırlar. Bu sayede daha hızlı, güvenilir ve işlevsel çalışma ortamları oluşturulmaktadır. Teknolojideki bu ilerleme sistemlerin daha hızlı olabilmesi için ip (internet protokolü ) tabanlı olarak gelişmektedir. Bu gelişme neticesinde pazardaki ilgili sektörlerdeki firmaların taban bilgisinin az olduğu için kurulan sistemlerde doğru ürün kullanılmaması ve doğru alt yapı kurulmaması sistemlerden verim alınamamasına sebep olmaktadır. Bu hususta kuruluşlar sistemlerin problem yaşamasından dolayı ciddi kayıplar yaşamaktadır. Kuruluşlarda bulunan bilişim sistemlerinden verim alınamamasının diğer sebebi sistemler hakkında farkındalık olmamasıdır. Bu sebep ile genellikle ucuz ürün tercihi mevcut yapılardan verim alınamamasına neden olmaktadır. Bu hususta gerekli keşiflerin ve ölçümlerin yapılarak oluşturulacak projede ihtiyaç olan sistemlerin belirlenip doğru ürünlerin kullanılması ve buna bağlı olarak doğru alt yapının kurulması sistemleri daha verimli hale getirmekle birlikte kuruluşların daha güvenli ve hızlı çalışma ortamları sağlanabilmektedir.

Bu gelişmeler doğrultusunda sistemleri sektörel ihtiyaçlara göre entegrasyonu yapılarak kuruluşların işlevsel yapısının daha verimli hale gelmesi sağlanabilir.

Günümüzde teknoloji ve iş dünyası birbiriyle kaynaşmış durumda. Artık teknoloji olmadan iş dünyası düşünülemeyeceği gibi iş dünyasına uyarlanmamış bir teknoloji de eksik kalıyor.

Bu düşünce ve yorumlar kulağa hoş gelse de teknolojinin iş dünyasına uyarlanması için tek bir formül yok.

Bunun temel sebebi ise iş dünyası ve teknoloji kavramlarının çok geniş olması. Bir ürün ya da hizmet satan bir şirketin teknolojiyi kullanacağı onlarca farklı yöntem olduğu gibi bu işler için yüzlerce farklı teknoloji bulmak da mümkün.

Yetersiz kalan bir proje güvenlik zaafiyeti anlamına geldiği gibi gereksiz yerlere konulan cihazlarla dolu bir sistem de kaynak israfı anlamı taşır. Bir sahanın veya bir binanın güvenliği için gereken elektronik sistemlerin maliyet ve fonksiyon kriterlerinin optimum seviyede birleştirilmesi uzmanlık ve tecrübe ister.

ERT Bilgisayar ihtiyaç duyulan sistemleri gerekli analizleri ve saha keşifleri neticesinde hazırladığı projede doğru ürünü fiyat/performans ilişkisi ile hazırlayarak müşterilerine sunmaktadır.