Görüntüleme

Görüntüleme

Görüntüleme

Kapalı Devre Görüntü ve Kayıt Sistemleri, çeşitli sayıda kameralar kullanılarak belirli bir bölgenin gözetlenebilmesi, elde edilen görüntülerin kayıt altına alınması ve video ekranlarında görüntülenmesine olanak sağlayan sistemlerdir.

Teknolojideki hızlı ilerlemelerle birlikte teknik ekipmaların ucuzlaması ve herkes tarafından satın alınabilir hale gelmesi, terör, kundaklama ve hırsızlık olaylarının artması ve buna bağlı olarak güvenliğin daha fazla önem kazanması ile birlikte, CCTV sistemlerinin kurulum ve kullanılmalarında son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Artık CCTV sistemleri sadece büyük firmalar, konsolosluklar, askeri birlikler ve devlet kurumları gibi bu tür sistemleri satın almaya gücü yeten kuruluşlar tarafından değil,çok küçük çaplı esnaf dükkânları tarafından bile kullanılabilir hale gelmiştir.
Günümüzde CCTV sistemlerinin şehir merkezleri, dükkân ve alışveriş merkezleri, bankalar, park alanları, okullar, üniversiteler, hastaneler, tren istasyonları, otogarlar, havaalanları, apartman siteleri gibi çok çeşitli yaşam alanlarında caydırarak güvenliği sağlama, gözetleme ve denetleme amaçlı kullanıldığına şahit olmaktayız.

Görünüşte sadece güvenlik kameraları ve kayıt cihazlarından oluşan ancak gerçekte karmaşık altyapı ve network yapısına sahip bu sistemlerin başarılı olabilmesi ve ihtiyaca cevap verebilmesi için çok iyi kurgulanması gerekmektedir.

KAPALI DEVRE GÖRÜNTÜ VE KAYIT SİSTEMLERİNİN GENEL YAPILARI VE BİLEŞENLERİ
Bir kapalı devre görüntü ve kayıt sistemi temel olarak aşağıdaki dört bileşenden oluşur.

 1. Kameralar
 2. Güç ve iletişim kabloları
 3. Video kayıt cihazları
 4. Kontrol kumanda merkezi ve video görüntüleme cihazları
   

Yukarıdaki bileşenler piyasada çok değişik yapı ve görünümlerde karşımıza çıkmaktadır. Kurulacak olan CCTV sisteminin genel yapısının ana belirleyicisi kameralardır. Piyasada satışta olan değişik yapı ve görünüme sahip çok sayıda kamera mevcuttur. Bu da değişik CCTV mimarilerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu bölümde, seçilecek kameralara bağlı olarak kurulması muhtemel CCTV mimarileri hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

ERT Bilgisayar her seviyedeki alan için ihtiyaç duyulan görüntüleme ağının kurulması için gereken; ürün ve entegrasyonu ile saha yönetimi için gerekli alt yapı mimari planlamayı izleme merkezlerinin oluşturulmasında alternatif çözümler sunar.

 • GÜVENLİK VE YÖNETİM SİSTEMLERİ
 • SİTE VE FABRİKA GÜVENLİK KAMERALARI
 • EV İŞ YERİ GÜVENLİK KAMERLARI
 • ARAÇ İÇİ GÜVENLİK KAMERALARI
 • KAYIT VE AKTARIM CİHAZLARI
 • VIDEOWALL İZLEME VE KOMUTA ODALARI
 • YAPISAL FİBER VE BAKIR KABLOLAMA MİMARİSİ OLUŞTURLMASI