Telekomünikasyon

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon sistemleri, telefonun keşfinden sonra hızla gelişen haberleşme araçları ile en yeni teknolojileri eskiden kurulmuş ve faal olan teçhizatlarla birlikte uyumlu olarak kullanan dünyanın en büyük otomatik sistemidir.

Telekomünikasyon sistemleri, telefonun keşfinden sonra hızla gelişen haberleşme araçları ile en yeni teknolojileri eskiden kurulmuş ve faal olan teçhizatlarla birlikte uyumlu olarak kullanan dünyanın en büyük otomatik sistemidir. Bu gelişmeler, insanların diğer insanlarla süratli, gizli ve güvenilir haberleşmeye verdikleri önem sonucu artan ilgi ve isteği ticari yönden cazip kılmasıyla meydana gelmiştir. Genel bir telekomünikasyon şebekesi; abone terminal ve cihazları, santraller, iletim sistemleri, hatlar ve hat başı teçhizatlarından oluşur.

Telekomünikasyon sistemlerine bağlı çok sayıda değişik haberleşme araçları bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılan telefon santralleri, haberleşme ağının düğüm noktalarıdır. Santraller arası iletim bağlantılarında çıplak havai hatlar, havai ve yeraltı kabloları, fiber optik kablolar veya kablosuz olarak radyo irtibatları kullanılır.

ERT Bilgisayar telekomünikasyon konusunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz iletişim sistemlerinin satışı ve teknik desteği vermektedir.

Başlıca ürünler; küçük, orta ve büyük kapasitelerde olmak üzere ip, analog ve hibrit özel telefon santralleri, bunların çevre birimleri ve IP çağrı merkezleridir.

Teknolojiyi yakından takip eden ERT Bilgisayar, en gelişmiş iletişim teknolojisi olan Tümleşik İletişim Çözümleri ile bunu pekiştirmiştir.

ERT Bilgisayar iletişim altyapısı konusunda Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarına anahtar teslimi projeler de yürütmektedir. Ayrıca bahsi geçen ürünlerin kuruluşa özel ihtiyaca göre gerekli analizlerin yapılarak birbirleri ile entegrasyonu(bütünleşme, uyum) sayesinde tek sistem olarak çalışmasına olanak verir.