RFID

RFID

Takip edilmesi istenen hareketli veya sabit varlıkların üzerinde bulunan RFID etiketlerin, radyo dalgaları yardımıyla kablosuz bir şekilde tanımlanması, takip edilmesi ve mevcut etiketlerin içine uzaktan veri yazma, okuma ve güncelleme işine RFID denilmektedir.

RFID teknolojileri giderek artan büyük bir oranda dünya genelinde ve ülkemizde yaygınlaşmakta ve birçok sektörde kullanılmaktadır. Otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakendecilik, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik, turizm gibi birçok sektörde geniş uygulama alanlarında aktif ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

RFID teknolojiler operasyonel maliyetleri oldukça azaltmakta, iş akışlarını hızlandırmakta, verimliliği ve karlılığı artırmaktadır.

RFID teknolojisi 4 temel bileşenden oluşur:

  1. Etiket (çip ve anten’den oluşur)
  2. Yazıcı
  3. Okuyucu
  4. Programlama Aracı
     

RFID çiplerin kopyalanması oldukça zordur. Her çipin üretici tarafından belirlenmiş bir tekil (unique ID number) kimlik numarası/kodu vardır. RFID etiketlere birden fazla koruma seviyesi koyulabilmektedir. Güvenlik teknolojileri kullanılarak çip içindeki bilgilere erişim engellenebilmekte, çip kilitlenebilmekte veya kullanılamaz hale getirilebilmektedir.

ERT Bilgisayar RFID sistemlerini en etkin şekilde ihtiyaca göre kurgulamakta ve aynı teknolojinin kullanıldığı Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile iş yönetimi ve personel takibi konusundaki ihtiyaçlarını da cevaplamaktadır.

  • PERSONEL GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
  • ARAÇ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
  • DEMİRBAŞ VE STOK TAKİP SİSTEMLERİ